Sinn

Papp fir déi, déi Dir mir ginn hutt, Ech wënschen,

Papp fir déi, déi Dir mir ginn hutt, Ech wënschen, datt si och bei mir sinn, fir meng Herrlechkeet ze gesinn, well Dir mech virun der Grënnung vun der Welt gär hutt.